Awaria wodociągu w Bartoszowie

Podczas przebudowy drogi gminnej publicznej w Bartoszowie wykonawca firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, Oddział w Złotoryi uszkodziła wodociąg. Następstwem tego była konieczność zamknięcia dopływu wody do Bartoszowa, Koskowic, Kłębanowic. Awarię usunął wykonawca w ciągu 3 godzin i na własny koszt.