Odbiór odpadów w miejscowości Bartoszów

Z uwagi na remont drogi w miejscowości Bartoszów, informujemy, iż do jego zakończenia będzie występowała zmiana w organizacji miejsc odbioru odpadów komunalnych. Dotyczą one właścicieli nieruchomości, do których występuje bądź będzie występował całkowity zakaz wjazdu.
Z powodu zaistniałej sytuacji, wyznaczono 3 miejsca, w których będą znajdować się pojemniki o pojemności 1100 litrów na odpady zmieszane/nieselektywne oraz na odpady biodegradowalne (bio), a mianowicie:

1. przy nieruchomości nr 19


2. naprzeciwko byłego sklepu3. "przy mostku", po prawej stronie nieruchomości nr 40Prosimy Mieszkańców o samodzielne wynoszenie odpadów zmieszanych
i odpadów bio do wyznaczonych pojemników. W wyznaczonych miejscach należy również pozostawiać odpady frakcji suchej tj. worków w kolorze żółtym (papier, plastik, metal) oraz worków w kolorze zielonym (szkło).