GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. fundatorem nagród dla uczniów

Barbara Sajewicz - specjalista ds komunalnych i ochrony środowiska w imieniu GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. przekazała na ręce pracowników Zespołu Szkół w Legnickim Polu 650 zeszytów. Upominki zostaną wręczone 74 uczniom, którzy zostali wyróżnieni w akcji ekologicznej, której celem było zbieranie plastikowych nakrętek, baterii, makulatury.