"Czy śmieci muszą nas zasypać"?

Kilkuset uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu oglądało spektakl pt "Czy śmieci muszą nas zasypać" ? wystawiony przez adeptów sztuki teatralnej z Małopolski ze Studia Teatralnego SZTUKA. Młodzież  z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w interaktywnym spektaklu jak również bardzo pozytywnie wypowiadała się o tym przedsięwzięciu.
Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Wojciech Jazowiecki stwierdził, "jestem bardzo zadowolony, że środki budżetowe mogą służyć tak zaszczytnemu celowi jakim jest rozpowszechnianie działalności ekologicznej w tym przeciwdziałaniu paleniu śmieci w piecach, a także segregacji śmieci w naszej Gminie. Zmiana mentalności mieszkańców w tym zakresie skutkuje coraz większym odsetkiem osób segregujących odpady".