Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego - nabór wniosków o przyznanie grantu