Tablica pamiątkowa Żołnierzy Wyklętych w Taczalinie

W miejscowości Taczalin 9 listopada br. nastąpiło wmurowanie tablicy – upamiętniającej żołnierzy wyklętych (niezłomnych).
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.  wykonał prace budowlane polegające na wyłożeniu kostką granitową terenu przylegającego do tablicy pamiątkowej oraz Krzyża.