Nowy wizerunek osiedlowej altanki w Nowej Wsi Legnickiej

W miejscowości Nowa Wieś Legnicka - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. wykonał prace polegające na ułożeniu kostki brukowej przy altance osiedlowej. Przyczyni się to niewątpliwie do polepszenia komfortu spędzania wolnego czasu mieszkańców w tym miejscu.