Komunikat ws. odśnieżania chodników

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, iż na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391- tekst jednolity) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników (również w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni).