Komunikat GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. - użytkowanie sieci kanalizacyjnej

W związku z częstymi awariami pompowni ścieków spowodowanymi nie właściwym użytkowaniem sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców Gminy - GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. zwraca się z apelem o powstrzymaniem się od tego typu praktyk.
Pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego nagminnie stwierdzają obecność w pompowniach różnego rodzaju szmat, chusteczek higienicznych – nierozpuszczalnych, plastików, torebek jednorazowych itp. W następstwie tego tworzą się zatory na sieci kanalizacyjnej i awarie pomp, a w kolejności wypływ ścieków na działki, drogi, chodniki.
Ciągłe awarie prócz bieżącej uciążliwości powodują przede wszystkim ogromne koszty ich usuwania. Może to spowodować w przyszłości wzrost kosztów odbioru ścieków.
Dlatego prosimy mieszkańców naszej Gminy o prawidłowe użytkowanie instalacji sanitarnych.