Ogłoszenie Rady Nadzorczej GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE - Rada Nadzorcza Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z o.o. ogłasza nabór ofert kandydatów w konkursie na stanowisko Członka Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.