Boisko sportowe w Legnickim Polu

 W sierpniu br. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.  zamontował dwie wiaty wraz siedziskami dla piłkarzy: gospodarzy i gości oraz wykonał fundamenty pod zadaszenia dla kibiców na boisku sportowym w Legnickim Polu. Wróciły także po remoncie kontenery socjalne, które zostały zasilone energią elektryczną, by móc w pełni korzystać z ich urządzeń. Tak więc piłkarze KS Legnickie Pole nie są już "bezdomni" i w końcu mogą rozgrywać mecze na własnym boisku.
Jesteśmy przekonani, że boisko będzie służyło piłkarzom KS Legnickie Pole jak również młodym adeptom piłki nożnej.
Życzymy piłkarzom naszej drużyny kolejnego awansu - tym razem do 3 ligi.