27 grudnia br. - dniem wolnym od pracy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.

 

Informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek)

będzie dniem wolnym od pracy.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w sobotę 

7 grudnia w godzinach od 7:00 do 14:00