Dzikie wysypiska śmieci

Dzięki interwencji mieszkańców udało się zlokalizować na terenie Naszej Gminy dzikie wysypiska śmieci. Pozostawione odpady to przede wszystkim części ze zdemontowanych aut czy odpady budowlane.
Przy tej okazji zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie podobnych zdarzeń. W przypadku zauważenia osób, które dokonują nielegalnego wyrzucania śmieci prosimy o zgłaszanie takich przypadków natychmiast na policję. Jednocześnie informujemy, że kosztem likwidacji każdego dzikiego wysypiska śmieci jest obciążany nasz zakład – GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o., a tym samym niestety mieszkańcy Gminy Legnickie Pole.