Nowe rozwiązania technologiczne

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Legnickie Pole 27 marca br. wzięli udział w szkoleniu firmy FUNKE POLSKA.  Prezentowane były najnowsze technologie systemów kanalizacyjnych PVC-U od średnicy DN/OD 110 do DN/OD 800 oraz systemów podczyszczania i zagospodarowania wody deszczowej, a także nowych propozycji rozwiązań połączeń różnych rodzajów rur.