Informacja dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnica za II Półrocze 2020 r.

GZGK Legnickie Pole Spółka z o.o. przedstawia informację Państwowej Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legnicy dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnica za II półrocze 2020 r.