AKTUALNE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 26 maja 2021 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz.2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.42.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole na okres 3 lat, która wchodzi w życie od dnia 3 czerwca 2021 r.

Zgodnie z uchwała Nr XL/238/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalania dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków udziela się dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

1) dopłata do 1m3 dostarczanej wody

a) dla gospodarstw domowych           - 1,40 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych           - 1,00 zł netto + VAT

2) dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków

a) dla gospodarstw domowych          - 2,70 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych          - 1,80 zł netto + VAT

W związku z powyższym w okresie od 03.06.2021 r. do 02.06.2022 r.:

1) cena za 1m3 dostarczanej wody wyniesie:

a) dla gospodarstw domowych          - 5,51 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych          - 5,91 zł netto + VAT

2) cena za 1m3 odprowadzanych ścieków wyniesie:

a) dla gospodarstw domowych         - 6,33 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych         - 7,23 zł netto + VAT

 

Aktualne ceny wody i ścieków

Informujemy, że decyzją Nr WR.RET.070.219.2018.MK

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 26. kwietnia 2018 r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Legnickie Pole.

Z dniem 28. maja 2020 r. taryfy opłat za wodę i ścieki wynoszą:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m³
dostarczonej wody

Cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków

Cena za 1 m³

wody i ścieków

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena razem brutto

Gospodarstwa domowe

5,19

5,61

5,92

6,39

12,00

Jednostki budżetowe

5,59

6,04

6,82

7,37

13,41

Pozostali
odbiorcy

6,59

7,12

8,62

9,31

16,43

 

Opłata abonamentowa w wysokości 3,30 zł  netto miesięcznie na odbiorcę.

 

Oferta świadczonych usług

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o., jako firma prowadząca działalność z zakresu użyteczności publicznej świadczy usługi o szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb naszych klientów.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG to m.in.:
  - remonty i równania dróg
  - przyłącza wodno-kanalizacyjne
  - prace związane z utrzymaniem przepompowni ścieków     
  - prace związane z utrzymaniem czystości
  - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
  - wywóz nieczystości płynnych
  - prace remontowo-budowlane
  - koszenie terenów zielonych
  - usługi koparko-ładowarką
  - usługi wycinki drzew
  - usługi transportowe
  - usługi brukarskie


ZAPLECZE SPRZĘTOWE to m.in.:
  - koparko-ładowarka
  - remonter drogowy PATCHER
  - równiarka
  - 2 ciągniki
  - kosiarka bijakowa
  - wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości
  - rozrzutnik piasku
  - spychacz czołowy
  - przyczepa o ładowności 3,5 t
  - wóz asenizacyjny
  - 2 wozy specjalistyczne typu WUKO
  - samochód ciężarowy
  - 2 samochody dostawcze (z paką i kabiną)
  - traktorki do koszenia z przyczepą
  - kosy i kosiarki spalinowe
  - pilarki spalinowe
  - inne sprzęty

Zainteresowanych świadczonymi przez Spółkę usługami zachęcamy do kontaktu w siedzibie Spółki (ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7) lub telefonicznie (76 85 82 200).

 


Cennik usług, wnioski, deklaracje

Poniżej udostępniamy Państwu najważniejsze wzory wniosków, deklaracji, cenniki świadczonych usług przez GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. Jesteśmy przekonani, że informacje te będą bardzo przydatne podczas bieżącego funkcjonowania w Gminie, podczas planowania lub budowy domu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.
tel. 76 85 82 200 - sekretariat
tel. 76 85 82 207 - sieć wodno-kanalizacyjna, przyłącza, wodomierze