AKTUALNE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 26 maja 2021 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz.2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.42.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole na okres 3 lat, która wchodzi w życie od dnia 3 czerwca 2021 r.

Zgodnie z uchwała Nr XL/238/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalania dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków udziela się dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

1) dopłata do 1m3 dostarczanej wody

a) dla gospodarstw domowych           - 1,40 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych           - 1,00 zł netto + VAT

2) dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków

a) dla gospodarstw domowych          - 2,70 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych          - 1,80 zł netto + VAT

W związku z powyższym w okresie od 03.06.2021 r. do 02.06.2022 r.:

1) cena za 1m3 dostarczanej wody wyniesie:

a) dla gospodarstw domowych          - 5,51 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych          - 5,91 zł netto + VAT

2) cena za 1m3 odprowadzanych ścieków wyniesie:

a) dla gospodarstw domowych         - 6,33 zł netto + VAT

b) dla jednostek budżetowych         - 7,23 zł netto + VAT

 

Załączniki
Download this file (Decyzja nr WR.RZT.70.42.2021.pdf)Decyzja nr WR.RZT.70.42.2021.pdf431 kB