Cmentarze

Na terenie Gminy Legnickie Pole funkcjonują 4 cmentarze komunalne zarządzane przez GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.

L.p.

Miejscowość

Ulica / numer działki

Rok założenia/
poszerzenia

Liczba pochówków

1

Legnickie Pole
“stary cmentarz”

Henryka Brodatego

1821

385

2

Legnickie Pole

Piastowska

1959

1618

Legnickie Pole nowa część

Piastowska

2009

3

Koskowice

191/2

1961

312

Koskowice nowa część

192/4

2014

Koskowice nowa część

192/6

2014

4

Nowa Wieś Legnicka

364

1966

223

* dane liczby pochówków – administrator / Grobonet na dzień 23.06.2017 r.

oraz cztery cmentarze parafialne:

L.p.

Miejscowość

Ulica / numer działki

Rok założenia

Liczba pochówków

1

Taczalin

265

brak danych

brak danych

2

Gniewomierz

232

brak danych

brak danych

3

Nowa Wieś Legnicka
"stary cmentarz”

102

brak danych

brak danych

4

Koskowice

114

brak danych

brak danych

* dane liczby pochówków – Proboszczowie Parafii

W okresie przed II wojenną światową w Legnickim Polu przy Muzeum Bitwy Legnickiej funkcjonował cmentarz protestancki.


CENNIK
W celu zapoznania się z opłatami na cmentarzach komunalnych prosimy pobrać cennik w formacie PDF.

Cmentarz protestancki przed II Wojną Światową w Legnickim Polu
źródło: portal historyczny www.liegnitz.pl