Cmentarze

Na terenie Gminy Legnickie Pole funkcjonują 4 cmentarze komunalne zarządzane przez GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.

L.p.

Miejscowość

Ulica / numer działki

Rok założenia/
poszerzenia

Liczba pochówków

1

Legnickie Pole
“stary cmentarz”

Henryka Brodatego

1821

385

2

Legnickie Pole

Piastowska

1959

1618

Legnickie Pole nowa część

Piastowska

2009

3

Koskowice

191/2

1961

312

Koskowice nowa część

192/4

2014

Koskowice nowa część

192/6

2014

4

Nowa Wieś Legnicka

364

1966

223

* dane liczby pochówków – administrator / Grobonet na dzień 23.06.2017 r.

oraz cztery cmentarze parafialne:

L.p.

Miejscowość

Ulica / numer działki

Rok założenia

Liczba pochówków

1

Taczalin

265

brak danych

brak danych

2

Gniewomierz

232

brak danych

brak danych

3

Nowa Wieś Legnicka
"stary cmentarz”

102

brak danych

brak danych

4

Koskowice

114

brak danych

brak danych

* dane liczby pochówków – Proboszczowie Parafii

W okresie przed II wojenną światową w Legnickim Polu przy Muzeum Bitwy Legnickiej funkcjonował cmentarz protestancki.

Zapraszamy Państwa również do korzystania systemu GROBONET umożliwiającego odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie zapalenia znicza na grobie Państwa bliskich, złożenie zamówienia na sprzątanie grobu i opłacenie miejsca na cmentarzu.
Link do programu www.legnickie-pole.artlookgallery.com


CENNIK
W celu zapoznania się z opłatami na cmentarzach komunalnych prosimy pobrać cennik w formacie PDF.

Cmentarz protestancki przed II Wojną Światową w Legnickim Polu
źródło: portal historyczny www.liegnitz.pl