Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata.

E-FAKTURA stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania. Sam dokument elektroniczny trafia do Państwa już w dniu jego wystawienia.

Skorzystanie z opcji E-FAKTURY stwarza obok pozytywnego wpływu na środowisko wiele innych korzyści takich jak:

  • stały dostęp do dokumentów z każdego miejsca,
  • łatwe i bezpieczne przechowywanie,
  • mniejsze ryzyko zgubienia, zniszczenia lub dostania się dokumentu w niepowołane ręce,
  • szybką informację o wystawieniu nowej faktury, wraz z jej obrazem dzięki powiadomieniu e-mail.

Jeśli będziecie Państwo zainteresowani zmianą sposobu dostarczania faktur, prosimy o złożenie stosownego oświadczenia papierowo do siedziby GZGK Legnickie Pole (59-241 Legnickie Pole, ul. Kossak-Szczuckiej 7) lub przesłanie go na adres mailowy: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl

Wzór oświadczenia dołączony został do Państwa faktur za miesiąc kwiecień br., ponadto formularz oświadczenia jest cały czas dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.gzgk.legnickiepole.pl w zakładce „Do pobrania”.