Gospodarka mieszkaniowa

Właścicielem gminnego zasobu mieszkaniowego jest gmina Legnickie Pole, a zarządcą tych lokali Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Budynki/lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy zostały wybudowane przed rokiem 1945. W jego skład wchodzą obecnie:
a.
lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy,
b.
lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w części własność gminy.

Forma własności

Miejscowość

Liczba budynków

Liczba lokali mieszkalnych

Powierzchnia użytkowa lokali [m2]

Budynki mieszkalne stanowiące w całości własność gminy Legnickie Pole

Raczkowa

Bartoszów

1

1

6

1

244,54

88,27


Budynki mieszkalne  stanowiące w części własność gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole

Taczalin

Księginice

Gniewomierz

3

1

1

3

6

2

1

11

305,48

 69,00

  62,40

560,40

Razem

 

11

28

1330,09

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Legnickie Pole nr 105/2015 obowiązują następujące stawki czynszu:
a. dla lokali mieszkalnych 2,62 zł za m2
b. dla lokali socjalnych 1,31 zł za m2.

Termin płatności za czynsz mieszkaniowy przypada na 10go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.