Gospodarka mieszkaniowa

Właścicielem gminnego zasobu mieszkaniowego jest gmina Legnickie Pole, a zarządcą tych lokali Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Budynki/lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy zostały wybudowane przed rokiem 1945. W jego skład wchodzą obecnie:
a.
lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy,
b.
lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w części własność gminy.

Forma własności

Miejscowość

Liczba budynków

Liczba lokali mieszkalnych

Powierzchnia użytkowa lokali [m2]

Budynki mieszkalne stanowiące w całości własność gminy Legnickie Pole

Raczkowa

Bartoszów

1

1

6

1

244,54

88,27


Budynki mieszkalne  stanowiące w części własność gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole

Taczalin

Księginice

Gniewomierz

3

1

1

3

6

2

1

11

305,48

 69,00

  62,40

560,40

Razem

 

11

28

1330,09

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Legnickie Pole nr 105/2015 obowiązują następujące stawki czynszu:
a. dla lokali mieszkalnych 2,62 zł za m2
b. dla lokali socjalnych 1,31 zł za m2.

Termin płatności za czynsz mieszkaniowy przypada na 10go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Załączniki
Download this file (WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESZKANIA.pdf)WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESZKANIA85 kB