Informujemy, że nasza Spółka została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) jest jedynym tego rodzaju samorządem gospodarczym w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce zrzeszającym ponad 500 członków – przedsiębiorstw branżowych.

Organizacja ta zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. IGWP prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

W szczególności istotnym aspektem współpracy będzie podnoszenie kompetencji poprzez doradztwo techniczne w zakresie rynku wody i ścieków. Członkowie organizacji w ramach działalności w Izbie znajdują pomoc w zakresie oceny, interpretacji i rozwiązań technicznych, co będzie wyjątkowo cenne w perspektywie planowanych w Gminie inwestycji.