Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została aktywowana elektroniczna skrzynka podawcza naszej Spółki, posiadająca adres: /GZGKLP/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: ePUAP – Strefa klienta