Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi Wójt Gminy Legnickie Pole

2. Rada Nadzorcza w składzie:
Artur Mackiewicz     - Przewodniczący
Mariusz Wojewódka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Klonowska     - Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd
Damian Klicki - Prezes Zarządu