Historia Spółki

Siedziba dzisiejszego GZGK - rok 1930

Zdjęcie archiwalne - była siedziba GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. – rok 1930 (źródło Internet)

 

ROK 2007
13 marca decyzją Rady Gminy Legnickie Pole został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (uchwała Rady Gminy V/20/07). Funkcjonował on w formie zakładu budżetowego, a siedzibą był Urząd Gminy. Do głównych zadań Zakładu należała obsługa mieszkańców w zakresie:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
W tym roku na potrzeby funkcjonowania firmy zakupiono samochód ciężarowy Jelcz-Wuko oraz Opel Sovab Movano.

ROK 2008
Od tego roku siedzibą Zakładu Komunalnego stał się budynek przy pl. Henryka Pobożnego 6 (dawna siedziba funkcjonującego w Legnickim Polu baru/restauracji).

ROK 2009
W roku tym Zakład Komunalny wzbogacił się o bazę zlokalizowaną przy ul. Janczarskiej gdzie firma przechowuje sprzęt oraz potrzebne na bieżące funkcjonowanie materiały budowlane.

ROK 2013
Firma zakupiła równiarkę firmy Baukema. Maszyna ta służy do robót ziemnych głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, rowów i poboczy oraz wyrównywania nasypów.

ROK 2014
Zakład zakupił samochód ciężarowy firmy DAF, który w okresie zimowym służy do odśnieżania dróg, a w okresie letnim wraz z remonterem drogowym firmy PATCHER do renowacji nawierzchni.

ROK 2015
Zakład wzbogacił się o samochód ciężarowy firmy Citroen Jumper oraz dostawczy firmy Ford Transit. Ponadto koparko-ładowarkę firmy Komatsu.

ROK 2016
Rada Gminy Legnickie Pole podjęła uchwałę o powołaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce dotychczasowego Zakładu Komunalnego (uchwała Rady Gminy XIII/72/2015, akt założycielski Spółki).
Siedziba Firmy poszerzyła się o budynek administracyjny wraz z bazą techniczna przy ul. Kossak – Szczuckiej.  Zwiększeniu uległ również zakres prac wykonywanych przez Spółkę i prócz dotychczasowych obejmuje obecnie:
- remonty dróg
- prace remontowo budowlane
- zarządzanie mieniem gminy
- administrowanie cmentarzami (Legnickie Pole, Koskowice, Nowa Wieś Legnica)
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
- zagospodarowanie terenów zielonych i ich utrzymanie
- prace melioracyjne

ROK 2017
GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. zakupił specjalistyczny samochód firmy Renault Premium do czyszczenia kanalizacji (asenizacyjny),  wywozu nieczystości ciekłych (fekaliów, ścieków) oraz usuwania zatorów kanalizacji sanitarnej.

ROK 2018
Biuro Obsługi Klienta Spółki od czerwca tego roku znajduje się przy ul. Zofii Kossak Szczuckiej 7 (w miejscu dotychczasowej bazy firmy).