Ochr. danych osobowych

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.

opracowana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. Unii Europejskiej z 4 maja 2016 r. L 119/32] – dalej RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.,

 ul. Zofii Kossak – Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jest Mariusz Kania, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych w GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. wynikają z realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych przez Urząd Gminy Legnickie Pole.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi Ustawa o gospodarce komunalnej oraz inne akty prawne zobowiązujące Prezesa Zarządu do przetwarzania danych osobowych Klientów i Pracowników Spółki.

Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcą danych mogą być: Urząd Gminy Legnickie Pole oraz inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w Spółce wynika z przepisów Kodeksu pracy (zatrudnieni pracownicy), okresu obowiązywania umów, a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie przepisu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci, Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci, Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa,  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Spółkę do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.

 

Załączniki
Download this file (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW200 kB
Download this file (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW DANYCH (KONTRAHENTÓW).pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW DANYCH (KONTRAHENTÓW)203 kB