Oczyszczalnia ścieków

           Założenia techniczno-ekonomiczne oraz projekt dla planowanej budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Legnickie Pole powstały na przełomie 1991/1992 roku. W tym też roku Prezydent Miasta Legnica wydał decyzje o lokalizacji oczyszczalni we wsi Biskupice około 1 km od skraju zabudowy w Legnickim Polu. Urząd Rejonowy w Legnicy zatwierdził następnie plan inwestycji. Generalnym wykonawcą była „Hydrobudowa – Lubin” Sp. z o.o. Rudna.
          Nowoczesna oczyszczalnia wraz z rozbudową siecią kanalizacyjną nastąpiła w latach 1992-1995 i wsparła znacząco dotychczasową sieć - budowaną przed 1945 rokiem, a następnie w różnych okresach w latach 1960-1988.
W zakresie prac budowlanych oczyszczalni ścieków znalazły się:

  • obiekty do mechanicznego oczyszczania ścieków,
  • obiekty do biologicznego oczyszczania ścieków,
  • rurociągi technologiczne,
  • urządzenia energetyczne i pomiarowe.

Zadaniem całego obiektu jest: doprowadzenie, gromadzenie, oczyszczanie, odprowadzanie i pomiar ścieków i wód opadowych. Oczyszczalnia ścieków od lat 90tych obsługuje:
a.
system kanalizacji sanitarnej (Gniewomierz, Psary, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Taczalin, Księginice, i część Legnickiego Pola),
b.
system kanalizacji ogólnospławnej (Legnickie Pole),
c.
dowożenie beczkowozem (Mikołajowice, Ogonowice, Strachowice, Lubień, Czarnków, Koiszków, Mąkolice, Legnickie Pole oraz innych miejscowości za zgodą Urzędu Gminy Legnickie Pole).

W 2010 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. – właściciel oczyszczalni odnowił pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków.  Przez cały czas funkcjonowania oczyszczalnia gminna wykonuje niezbędne pomiary i badania. Do najważniejszych z punktu widzenia odbiorcy należy badanie jakości wody (wykonywane obecnie przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe), a następnie certyfikowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Legnicy.
Źródło:
1. Tytuł: „Projekt techniczny oczyszczalni ścieków dla gminy Legnickie Pole”, autor: EKOWOD Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Wrocław, sierpień 1992 r.
2. Tytuł: „Instrukcja eksploatacji oczyszczalnio ścieków dla miejscowości Legnickie Pole”, autorzy: mgr inż. Janusz Stanecki, mgr inż. Wiesław Świerczyński, mgr inż. Andrzej Frącz, Legnica, maj 1995 r.
3. Tytuł: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni gminnej w Biskupicach”, autor: mgr inż. Jan Piotrowski, Legnica, maj 2010 r.