Zgłoszenie awarii

Kontakt

Telefon: 76 85 82 200 - w godzinach pracy GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.

Telefon komórkowy: 608 391 579 - pogotowie techniczne zgłoszenia telefoniczne i SMS