Ogłoszenie o przetargu  –  Dostawa domków modułowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o. o. informuje o ogłoszeniu przetargu na „Dostawę wraz z montażem 5 (pięciu) sztuk gotowych domków modułowych z przeznaczeniem na wyposażenie pola campingowego w Legnickim Polu”. Dokumenty przetargowe zostały opublikowane na portalach publicznych pod poniższymi linkami: 1) e-zamówienia – link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d3f94df-3d9e-11ee-9aa3-96d3b4440790 2) BIP- link:  https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/43194 Zapraszamy do …

Zawiadomienie o przystąpieniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. do grupy VAT.

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że Urząd Skarbowy w Legnicy dokonał rejestracji grupy VATz udziałem naszej Spółki. Powyższe oznacza, że: Nabywca: Gmina-GZGK-GOKiS Legnickie Pole grupa VAT ul. Kossak – Szczuckiej 7 59-241 Legnickie Pole NIP:  691–25–71–184 Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. ul. Kossak – Szczuckiej 7 59-241 Legnickie …

Wakacje od zadłużenia

Dla wszystkich naszych klientów, którzy borykają się z zadłużeniem z tytułu płatności za wodę i ścieki mamy preferencyjną propozycję rozliczenia zaległości na podstawie zawartego GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie spłaty. Na jego podstawie będzie możliwe: Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania będzie bieżące regulowanie zobowiązań oraz zawarcie porozumienia w okresie miesiąca czerwca …

GZGK Legnickie Pole przystąpiło do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Informujemy, że nasza Spółka została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) jest jedynym tego rodzaju samorządem gospodarczym w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce zrzeszającym ponad 500 członków – przedsiębiorstw branżowych. Organizacja ta zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają …

E-faktury w GZGK Legnickie Pole

Szanowni Państwo! Zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata. E-FAKTURA stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania. Sam dokument elektroniczny trafia do Państwa już w dniu jego wystawienia. Skorzystanie z …

Zmiana taryf dla dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.

Zmiana taryf dla dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r.w Biuletynie Informacji Publicznej została ogłoszona Decyzja nr WR.RZT.70.2.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę …

Nowe niższe ceny usługi dowozu węgla

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. przedstawia nowy cennik usługi dowozu węgla. W zależności od miejsca dostawy cena naszej usługi zostaje obniżona o 30 zł, 40 zł, a nawet o 50 zł brutto. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Realizacja usługi uzależniona jest od dokonania wcześniejszej płatności kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Spółki. Odbiór węgla …