Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że z dniem 11.07.2022r. przystępuje do prac, polegających na budowie i remoncie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Matejki w Legnickim Polu. Okresowo może zostać wprowadzona zastępcza organizacja ruchu wzdłuż ul. Matejki. Jedocześnie prosimy mieszkańców posesji, zlokalizowanych przy ul. 9 kwietnia w Legnickim Polu o niezastawianie pasa drogowego, ponieważ w okresie prowadzenia prac odcinek ten będzie musiał być wykorzystywany zastępczo przez rolników do obsługi akcji żniwnej.