(Zakończono) ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MINI KOPARKA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowyw dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597228, NIP: 6912513749, kapitał zakładowy 1.327.000,00 zł . PRZEDMIOT …

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego Gminnego  Zakładu  Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu za rok 2021 Zamawiający : Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Legnickim Polu, ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie …