Uchwała nr 5/2022 Rady Nadzorczej Spółki „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała nr 6/2022 Rady Nadzorczej Spółki „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki