Szanowni Państwo,

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, iż od dnia 5 września 2022 r. zostało zaplanowane przeprowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych w gminie, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej.

Nasze działania są efektem zgłoszeń mieszkańców, jak również zaobserwowanego zjawiska wpływania wód opadowych do sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. Do kontroli zostanie wykorzystana zakupiona przez Spółkę kamera inspekcyjna. Kontrolą zostaną objęte wszystkie sołectwa naszej gminy, a same czynności będą konsekwentnie powtarzane. Jednocześnie informujemy, że GZGK Legnickie Pole sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne posiada prawo do przeprowadzenia ww. kontroli na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.