KATEGORIA USŁUGIRODZAJ PRACSTAWKA NETTO
USŁUGI W ZŁ
CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACYJNEJWYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU – WUKO DWUFUNKCYJNY, POJ. BECZKI 7,5 M3250,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI
Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU – CIĄGNIKA Z WOZEM ASENIZACYJNYM, POJ. BECZKI 6 M3
  150,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU – MOTOPOMPA SPALINOWA SZLAMOWA, WYDAJNOŚĆ 1300l /min  50,00 zł /godz.
DOSTAWA WODY DO CELÓW USŁUGOWO – GOSPODARCZYCHWYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU – WUKO DWUFUNKCYJNY,
POJ. BECZKI do 6 M3
  250,00 zł /kurs
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCHWYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM KOSIARKI BIJAKOWEJ  180,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM KOSIARKI SPALINOWEJ I KOSY  70,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI CIĘCIA PIŁĄ SPALINOWĄ (BEZ KOSZTÓW WYNAJĘCIA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO tj. PODNOŚNIKA)  80,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI PRAC PORZĄDKOWYCH PRZEZ JEDNEGO PRACOWNIKA  50,00 zł /godz.
PRACE PORZĄDKOWE
Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
WYKONANIE USŁUGI PRAC KOPARKO -ŁADOWARKĄ PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA  150,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI CIĄGNIKIEM PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA  120,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI CIĄGNIKIEM
Z PRZYCZEPĄ BURTOWĄ Z KIPREM BOCZNYM O ŁADOWNOŚCI 3,5t PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA
  150,00 zł /godz.
   PRACE PORZĄDKOWE
Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
WYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM RÓWNIARKI DROGOWEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA  200,00 zł /godz.
WYKONANIE USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM REMONTERA DROGOWEGO PRZEZ URAWNIONEGO PRACOWNIKA  900,00 zł /godz.
USŁUGA TRANSPORTOWA SAMOCHODODEM OSOBOWYM, DOSTAWCZYM, WYKONYWANA PRZEZ URAWNIONEGO PRACOWNIKA  2,50 zł /1 km
BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
NA ZLECENIE KLIENTA
BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH NA PODSTAWIE WYMAGANEJ PRAWEM DOKUMENTACJI,
NA ZLECENIE KLIENTA
  KALKULACJA INDYWIDULANA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (ŚCIEKÓW BYTOWO -GOSPODARCZYCH) ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM
BARTOSZÓW210,00 zł /kurs
BISKUPICE150,00 zł / kurs
CZARNKÓW210,00 zł / kurs
GNIEWOMIERZ150,00 zł / kurs
KŁEBANOWICE200,00 zł / kurs
KOISZKÓW190,00 zł / kurs
KOSKOWICE180,00 zł / kurs
KSIĘGIENICE150,00 zł / kurs
LEGNICA250,00 zł / kurs
LEGNICKIE POLE130,00 zł / kurs
LUBIEŃ180,00 zł / kurs
MĄKOLICE200,00 zł / kurs
MIKOŁAJOWICE170,00 zł / kurs
NOWA WIEŚ LEGNICKA180,00 zł / kurs
OGONOWICE190,00 zł / kurs
PROSTYNIA240,00 zł / kurs
RACZKOWA160,00 zł / kurs
STRACHOWICE150,00 zł / kurs
TACZALIN170,00 zł / kurs
INNE LOKALIZACJEwycena
KATEGORIA USŁUGIRODZAJ PRACSTAWKA NETTO
USŁUGI W ZŁ
USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZERWANIEM I PRZYWRÓCENIEM WODYODCIĘCIE DOPŁYWU WODY WYNIKAJĄCE Z ZADŁAUŻENIANIE PODLEGA
PRZYWRÓCENIE DOPŁYWU WODY PO SPŁACIE ZADŁUŻDENIA200,00 zł /usługa
USŁUGA ZWIĄZANA Z PRZERWANIEM WODY NA ZLECENIE KLIENTA150,00 zł / usługa
USŁUGA ZWIĄZANA Z PRZYWRÓCENIEM WODY NA ZLECENIE KLIENTA150,00 zł / usługa
DODATKOWE PRACE POGOTOWIA TECHNICZNEGO NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA ZLECENIE KLIENTAUSŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ KONSERWATORA SIECI (BEZ KOSZTÓW MATERIAŁÓW)  60,00 zł /godz.
  USŁUGI ELEKTYCZNEUSŁUGI ELEKTRYCZNE, ŚWIADCZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA SPÓŁKI
(BEZ KOSZTÓW MATERIAŁÓW)
  80,00 zł /godz.
USŁUGI POZOSTAŁEUSŁUGI POZOSTAŁE, ŚWIADCZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA SPÓŁKI
(BEZ KOSZTÓW MATERIAŁÓW)
KALKULACJA INDYWIDULANA
DOJAZD DO KLIENTADOJAZD DO KLIENTA JEST LICZONY OD WYJAZDU DO POWROTU NA BAZĘ (SIEDZIBĘ) SPÓŁKI5,00 zł /1 km

Uwaga:

 1. Do każdej usługi doliczany jest podatek VAT, wg aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Ilość godzin jest liczona od momentu dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
  Za pierwsza godzinę usługi nalicza się opłatę w wysokości wskazanej w cenniku.
  Za drugą i każdą kolejną godzinę realizacji usługi Klient obciążany będzie opłatą
  w przeliczeniu za każde kolejne rozpoczęte pół godziny.
 3. Cennik obowiązuje w godzinach pracy GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.
 4. W przypadku usług nieujętych w niniejszym cenniku ich wartość zostanie ustalona
  w oparciu o indywidulna kalkulację.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.