Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@centrumbip.pl lub listownie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Pełna treść klauzuli informacyjnej:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Ⓒ 2022