GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że Urząd Skarbowy w Legnicy dokonał rejestracji grupy VAT
z udziałem naszej Spółki.

Powyższe oznacza, że:

 1. Z dniem 1 sierpnia 2023 r. na okres 3 lat,  GZGK Legnickie Pole sp. z o.o., przystępuje do grupy podatkowej VAT, o której mowa w art. 15a ustawy o VAT, a której członkami są:
  • Gmina Legnickie Pole,
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  Legnickie Pole  sp. z o.o.,
  • Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
 2. Grupa będzie działała pod nazwą Gmina-GZGK-GOKiS Legnickie Pole grupa VAT. Grupa może posługiwać się skróconą nazwą Gmina – GZGK – GOKiS Legnickie Pole GV.
 3. Przedstawicielem Grupy VAT, o którym mowa w art.15 a, ust. 11 ustawy o VAT jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o.
 4. Utworzenie grupy VAT nie ma wpływu na bieżącą działalność jej członków, najistotniejsza zmiana dotyczy nadania wspólnego Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz nazwy grupy celem wspólnego rozliczania w podatku VAT.
 5. Nasi kontrahenci zobowiązani będą od miesiąca sierpnia br. stosować nowe dane do fakturowania według wzoru danych jak niżej:

Nabywca:

Gmina-GZGK-GOKiS Legnickie Pole grupa VAT

ul. Kossak – Szczuckiej 7

59-241 Legnickie Pole

NIP:  691–25–71–184

Odbiorca:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o.

ul. Kossak – Szczuckiej 7

59-241 Legnickie Pole