Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

RADA NADZORCZA:

MARTA KLONOWSKA – PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
MARIUSZ WOJEWÓDKA WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
MACIEJ SZNEL – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ZARZĄD:

PAWEŁ PULNAR PREZES ZARZĄDU

O firmie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym, działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizuje zadania własne Gminy Legnickie Pole w zakresie m.in. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz administrowania cmentarzami i zasobem mieszkaniowym gminy. Spółka powstała w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Legnickie Pole, a jej sukces zależy od utrzymania dobrych relacji z lokalną społecznością i właścicielem oraz ciągłym doskonaleniem świadczonych usług.

Spółka powstała w rezultacie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XIII /72 /2015 z dnia 14 października 2015r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. Składniki mienia przekształcanego zakładu zostały wniesione aportem do Spółki na mocy aktu założycielskiego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. tj. aktu notarialnego Repetytorium A nr 12508 /2015 z dnia 30 listopada 2015r.

Zgodnie z aktem założycielskim Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. zakres działalności Spółki w podziale na poszczególne PKD obejmuje głównie:

Przedmiot działalności Spółki wg PKD

PKD 36.00.Z

Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 39.00.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami

PKD 43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jako firma prowadząca działalność z zakresu użyteczności publicznej świadczy usługi o szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb naszych klientów.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG TO M.IN.:

 • Remonty i równania dróg;
 • Wykonanie przyłączy wod-kan;
 • Prace związane z utrzymaniem przepompowni ścieków;
 • Prace związane z utrzymaniem czystości;
 • Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji;
 • Wywóz nieczystości płynnych;
 • Prace remontowo – budowlane;
 • Koszenie terenów zielonych;
 • Usługi koparko – ładowarką;
 • Usługi wycinki drzew;
 • Usługi transportowe;
 • Usługi brukarskie,

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO GZGK LEGNICKIE POLE SP. Z O.O. TO MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA NASTĘPUJĄCEGO RODZAJU SPRZĘTÓW:

 • glebogryzarka spalinowa o szerokości roboczej 50 cm,
 • piła do betonu stihl spalinowa,
 • piła 400 spalinowa 2,6 km,
 • kosiarka spalinowa,
 • świder/ wiertnica spalinowa,
 • wertykulator spalinowy,
 • zagęszczarka 80 kg,
 • betoniarka 220v, 200l,
 • niwelator optyczny.

ZAPLECZE SPRZĘTOWE WYKORZYSTYWANE DO REAZLIZACJI USŁUG STANOWIĄ:

 • Koparko – ładowarka;
 • Remonter drogowy PATCHER,
 • Równiarka;
 • 2 ciągniki;
 • Kosiarka bijakowa;
 • Wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości;
 • Rozrzutnik piasku;
 • Spychacz czołowy;
 • Przyczepa o ładowności 3,5 t;
 • Wóz asenizacyjny;
 • 2 wozy specjalistyczne typu WUKO;
 • Samochód ciężarowy;
 • 2 samochody dostawcze;
 • Traktorki do koszenia z przyczepą;
 • Kosy i kosiarki spalinowe;
 • Pilarki spalinowe;

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Ⓒ 2022