GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że z dniem 19 września 2023 r. uruchomiono dodatkowe usługi opieki nad grobami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy komunalnych w gminie Legnickie Pole.

Świadczone przez nas usługi mają charakter odpłatny i są odpowiedzią na zainteresowanie osób, które sprawują pieczę nad grobami, ale nie mogą wykonywać jej osobiście.

Ceny usług za przystrojenie grobu i zapalenie znicza będą ustalane indywidualnie, gdyż w dużej mierze zależeć będzie to od oczekiwań Zamawiającego.

Dla sprzątania grobu ustalamy ceny minimalne, a ich ostateczna oferowana wartość może ulec zmianie w zależności od aktualnego stanu grobu.

OFEROWANE USŁUGI:

I. Sprzątanie grobu.

(odkurzenie, zgarnięcie liści, usuwanie starych zniczy, kwiatów i wiązanek, umycie nagrobka w przypadku grobu kamiennego, zabezpieczenie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji – UWAGA – usługa nie obejmuje usuwania zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej – jest ona przedmiotem odrębnej usługi).

a) Grób pojedynczy – kwota od 90,00 zł brutto,

b) Grób podwójny – kwota od 120,00 zł brutto,

c) Grób rodzinny/grobowiec – kwota od 150,00 zł brutto.

II. Usuwanie zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej – kwota 70 zł brutto.

Usługa realizowana jest po indywidualnej analizie możliwości jej wykonania tj. Wykonawca ma prawo odmowy zrealizowania wskazanej usługi, gdy jej wykonanie z uwagi na warunki atmosferyczne jest niemożliwe i zachodzi ryzyko uszkodzenia nagrobka.

III. Zapalenie znicza.

Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest wskazać dokładną ilość zniczy jakie mają zostać zapalone oraz ich rodzaj.

IV. Przystrojenie grobu.

Zamawiający w zleceniu decyduje o wyborze złożenia kwiatów lub postawienia stroika. Przygotowywane we współpracy z lokalną kwiaciarnią wiązanki i stroiki mogą być zamawiane zarówno z kwiatów żywych jak i sztucznych.

PODSTAWOWE ZASADY ZAMAWIANIA I REALIZACJI USŁUGI:

Zamawiający dokonuje zlecenia usługi elektronicznie https://legnickie-pole.grobonet.com/

lub telefonicznie na numer tel. 76/ 85 82 200 – wewnętrzny 2203 (z określeniem jej zakresu oraz obligatoryjnie wskazaniem adresu e-mail Zamawiającego i dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury). Strony mogą ustalić, że potwierdzenie złożenia zamówienia będzie przesyłane na adres e-mail: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl

Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest do podania podstawowych informacji dotyczących grobu, dla którego ma zostać wykonana usługa (tj. imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, lokalizację grobu – sektor, rząd- przy zidentyfikowaniu lokalizacji grobu pomocnym może być https://legnickie-pole.grobonet.com/

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. (Wykonawca) dokonuje weryfikacji zlecenia i przesyła ostateczną ofertę cenową ze wskazaniem nr konta na jaki należy dokonać wpłaty oraz Nickiem niezbędnym do wskazania w tytule przelewu.

Wykonawca rozpocznie realizacje usługi po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Zamawiającego.

Po wykonaniu usługi na potwierdzenie zostanie Zamawiającemu przesłana (na wskazany adres e-mail) dokumentacja fotograficzna wskazująca prawidłowość wykonania usługi (wraz z datą sporządzenia dokumentacji fotograficznej) oraz scan faktury.