Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o. o. informuje o ogłoszeniu przetargu na „Dostawę wraz z montażem 5 (pięciu) sztuk gotowych domków modułowych z przeznaczeniem na wyposażenie pola campingowego w Legnickim Polu”.

Dokumenty przetargowe zostały opublikowane na portalach publicznych pod poniższymi linkami:

1) e-zamówienia – link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d3f94df-3d9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2) BIP- link:  https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/43194

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.