GZGK Legnickie Pole przystąpiło do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Informujemy, że nasza Spółka została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) jest jedynym tego rodzaju samorządem gospodarczym w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce zrzeszającym ponad 500 członków – przedsiębiorstw branżowych. Organizacja ta zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają …

E-faktury w GZGK Legnickie Pole

Szanowni Państwo! Zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata. E-FAKTURA stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania. Sam dokument elektroniczny trafia do Państwa już w dniu jego wystawienia. Skorzystanie z …

Zmiana taryf dla dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.

Zmiana taryf dla dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r.w Biuletynie Informacji Publicznej została ogłoszona Decyzja nr WR.RZT.70.2.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę …

Nowe niższe ceny usługi dowozu węgla

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. przedstawia nowy cennik usługi dowozu węgla. W zależności od miejsca dostawy cena naszej usługi zostaje obniżona o 30 zł, 40 zł, a nawet o 50 zł brutto. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Realizacja usługi uzależniona jest od dokonania wcześniejszej płatności kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Spółki. Odbiór węgla …

Oferta dowozu węgla.

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że w ramach dystrybucji węgla prowadzonego przez Gminę Legnickie Pole będzie możliwe skorzystanie z dodatkowo płatnej usługi dowozu węgla wykonywanej przez Spółkę. Cennik Spółki określa stałe stawki dowozu – w zależności od odległości danej miejscowości od bazy składowej w Legnickim Polu. Uprzejmie prosimy traktować naszą usługę transportową jako …