Oferta dowozu węgla.

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że w ramach dystrybucji węgla prowadzonego przez Gminę Legnickie Pole będzie możliwe skorzystanie z dodatkowo płatnej usługi dowozu węgla wykonywanej przez Spółkę. Cennik Spółki określa stałe stawki dowozu – w zależności od odległości danej miejscowości od bazy składowej w Legnickim Polu. Uprzejmie prosimy traktować naszą usługę transportową jako …

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. na ePUAP

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została aktywowana elektroniczna skrzynka podawcza naszej Spółki, posiadająca adres: /GZGKLP/SkrytkaESP Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia …

Kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole

Szanowni Państwo, GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, iż od dnia 5 września 2022 r. zostało zaplanowane przeprowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych w gminie, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej. Nasze działania są efektem zgłoszeń mieszkańców, jak również zaobserwowanego zjawiska wpływania wód opadowych do sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. Do kontroli zostanie wykorzystana zakupiona …

Letnia PROMOCJA cenowa

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. wprowadza LETNIĄ PROMOCJĘ CENOWĄ. Informujemy, że dla wszystkich klientów, którzy zgłoszą się do nas w okresie 18.07.2022 r. – 30.09.2022 r. przewidziany został Rabat w wysokości 25 % względem obowiązującego cennika. Oferta dotyczy wyłącznie sprzętu ogrodowego i budowlanego wyspecyfikowanego w zakładce „Wypożyczalnia sprzętu”. Rabat nie obejmuje …

Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Matejki w Legnickim Polu.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że z dniem 11.07.2022r. przystępuje do prac, polegających na budowie i remoncie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Matejki w Legnickim Polu. Okresowo może zostać wprowadzona zastępcza organizacja ruchu wzdłuż ul. Matejki. Jedocześnie prosimy mieszkańców posesji, zlokalizowanych przy ul. 9 kwietnia w Legnickim Polu o niezastawianie pasa …

Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała nr 5/2022 Rady Nadzorczej Spółki „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Uchwała nr 6/2022 Rady Nadzorczej Spółki „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …

(Zakończono) ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MINI KOPARKA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowyw dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597228, NIP: 6912513749, kapitał zakładowy 1.327.000,00 zł . PRZEDMIOT …